لرستان

لرستان میزبان المپیاد ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر غرب کشور

لرستان میزبان المپیاد ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر غرب کشور

رییس دانشگاه لرستان خبر داد: لرستان میزبان المپیاد ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر غرب کشور رئیس دانشگاه لرستان ازبرگزاری المپیاد ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگرغرب کشوردراین دانشگاه خبرداد. خسرو عزیزی با اشار به برگزاری المپیاد ورزشی دانشجویان شاهد وایثارگرغرب کشوردر استان لرستان اظهار داشت: این المپیاد ازتاریخ ۱۱ لغایت ۱۷ اسفند ماه سال جاری به […]

لرستان در کریدور بزرگراهی بازرگان ـ بندر امام (ره) قرار گرفت

لرستان در کریدور بزرگراهی بازرگان ـ بندر امام (ره) قرار گرفت

تحولی ماندگار در توسعه زیرساخت ها لرستان در کریدور بزرگراهی بازرگان ـ بندر امام (ره) قرار گرفت اطلاع رسانی بامداد لرستان: با به ثمرنشستن برنامه ها واستراتژی های توسعه لرستان در زیرساخت های متعدد، بعد از یک سال و نیم پیگیری مداوم ورفت وآمدها و نشست های بسیار درسطوح مختلف میان وزیر محترم راه، استاندار، […]

خیز بلند لرستان برای توسعه گردشگری

خیز بلند لرستان برای توسعه گردشگری

شهرخرم آباد با جمعیتی بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر از دیرباز از مشکلات عدیده ای ازجمله بیکاری، تعطیلی کارخانه ها، نبودزیرساخت شهری مناسب و … رنج می برده است. یکی ازعمده ترین مشکلات این شهرنبود زیرساخت های اقامتی است که مرکز استان لرستان را درمقابل مهمانان بویژه توریست ها با مشکل مواجه می ساخت. با […]

باید برای بیکاری فکری کرد

باید برای بیکاری فکری کرد. می دانیم که این یک مشکل اجتماعی است که درهمه ی کشوروبلکه خیلی از نقاط جهان دامنگیراست، اماگلوی استان ما لرستان را خیلی می فشارد. دوستدارآن نیستیم که نقاط منفی رافریاد کنیم وازطرفی دوست نداریم همه چیز را گل وبلبلی نشان بدهیم اما، بایدواقعیت ها را بپذیریم. براساس واقعیت ها […]