مثمر

احداث ۴۷ هزار هکتار باغ مثمر در لرستان

احداث ۴۷ هزار هکتار باغ مثمر در لرستان

احداث ۴۷ هزار هکتار باغ مثمر در لرستان مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: ۴۷ هزار هکتار باغ مثمر دراین استان احداث شده که از این سطح ۳۳ هزار و ۵۳۱ هکتار بارور است. روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بهروز بهاروند افزود: پیش بینی می شود در سال جاری بیش از ۲۳۰ هزار تن […]