مجلس

تنور انتخابات در لرستان گرم شد/ چه کسانی برکرسی های مجلس تکیه خواهند زد؟

تنور انتخابات در لرستان گرم شد/ چه کسانی برکرسی های مجلس تکیه خواهند زد؟

تنور انتخابات در لرستان گرم شد چه کسانی برکرسی های مجلس تکیه خواهند زد؟ کاندیداهای مورد حمایت اصولگرایان عضو شورای همگرایی اصولگرایان لرستان ازاضافه شدن یک نفربه لیست کاندیداهای اصولگرای حوزه انتخابیه بروجرد و اشترینان خبر داد. شورای همگرایی اصولگرایان لرستان لیست کاندیداهای اصولگرای چهارحوزه انتخابیه لرستان را اعلام کرده است. وی اسامی کاندیداهای موردحمایت […]