محمد برامکی

پایه اصلی اقتصاد مقاومتی تفکر بسیجی است

پایه اصلی اقتصاد مقاومتی تفکر بسیجی است

پایه اصلی اقتصاد مقاومتی تفکر بسیجی است مسئول سازمان بسیج دانشجویی لرستان گفت: تفکر بسیجی موجب خدمت و پایه اصلی اقتصاد مقاومتی است. محمد برامکی روز یکشنبه درنشست خبری تشریح جزئیات اردوهای جهادی لرستان افزود: در طول انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و در طول سازندگی های پس از آن، هر جا بسیج و سپاه […]