هتل

استاندارلرستان: یکی از برنامه‌های دولت تدبیر وامید احیای ظرفیت‌های راکد استان است

استاندارلرستان: یکی از برنامه‌های دولت تدبیر وامید احیای ظرفیت‌های راکد استان است

استاندارلرستان: یکی از برنامه‌های دولت تدبیر وامید احیای ظرفیت‌های راکد استان است استاندارلرستان درسخنانی در مراسم کلنگ زنی هتل پنج ستاره کیو گفت: هتل مجلل ۵ ستاره کیو که زمین آن درسال ۱۳۸۴ تحویل داده شده است، بنا به دلایلی راکد مانده بود اما از آنجاکه یکی از برنامه‌های دولت تدبیر وامید در لرستان احیای […]

12