همزاد

همزاد«خواجو»درایستگاه مرمت؛بار ترافیک از روی«صفوی»برداشته می‌شود؟

همزاد«خواجو»درایستگاه مرمت؛بار ترافیک از روی«صفوی»برداشته می‌شود؟

همزاد«خواجو»درایستگاه مرمت؛بار ترافیک از روی«صفوی»برداشته می‌شود؟ خرم‌آباد – روایت پل «صفوی» خرم‌آباد و «خواجو» حکایت دو همزاد است، ولی روزگار این کجا و آن کجا، صفوی این روزها زیر بار ترافیک قد خم کرده و خواجو گردشگران را به خود می‌خواند. خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: استان لرستان شهرت پایتخت پل‌های تاریخی ایران را با […]