ورزش

ورزش همگانی، توسعه پایدارو همه جانبه کشور

ورزش همگانی، توسعه پایدارو همه جانبه کشور

ورزش همگانی، توسعه پایدار و همه جانبه کشور جواد سلیمانی درجامعه شهری که درآن پدران ومادران، درکنارفرزندان به ورزش بپردازند تحت هررشته و به هرنحو، مسلما چارچوب خانواده رعایت شده وباعث تحکیم وپایداری خانواده می گردد و نتیجه آن جامعه ای سالم ازهرجهت چه روحی ، روانی وچه جسمانی است. راهکارهایی عملی برای نزدیکتر شدن […]

لرستان میزبان المپیاد ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر غرب کشور

لرستان میزبان المپیاد ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر غرب کشور

رییس دانشگاه لرستان خبر داد: لرستان میزبان المپیاد ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر غرب کشور رئیس دانشگاه لرستان ازبرگزاری المپیاد ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگرغرب کشوردراین دانشگاه خبرداد. خسرو عزیزی با اشار به برگزاری المپیاد ورزشی دانشجویان شاهد وایثارگرغرب کشوردر استان لرستان اظهار داشت: این المپیاد ازتاریخ ۱۱ لغایت ۱۷ اسفند ماه سال جاری به […]

سرانه فضای ورزشی لرستان ۲۶ سانتی متر

سرانه فضای ورزشی لرستان ۲۶ سانتی متر

سرانه فضای ورزشی لرستان ۲۶ سانتی متر پایین‌تر ازمیانگین کشور است مدیرکل ورزش وجوانان لرستان گفت: سرانه فضای ورزشی لرستان ۲۶ سانتی متر از میانگین کشور پایین تر است. عزیزپور درجلسه شورای برنامه ریزی وتوسعه لرستان اظهارداشت: سرانه ورزشی لرستان حدود ۵۰ سانتی متر و سرانه ورزشی در سطح ملی۷۶ سانتی متراست. وی با بیان […]

علم بهتر است یا سلامتی؟ ورزشکاران سربازان زمان صلح هستند

علم بهتر است یا سلامتی؟ ورزشکاران سربازان زمان صلح هستند

علم بهتر است یا سلامتی؟ ورزشکاران سربازان زمان صلح هستند ما با مهندسین و پزشکان دارای مشکلات قامتی چه باید بکنیم؟ جواد سلیمانی دردوران کهن افتخارملتها به جنگها بود وقهرمانان مردم، سربازان میدان جنگ واینک قهرمانان را باید درمیدان های ورزشی والمپیک ها جستجو کرد وغرورملت ها  دردست ورزشکاران و قهرمانان هرملتی است که ورزشکاران […]

12