پمپاژ

پیشرفت ۴۵ درصدی ایستگاه پمپاژ آب «دشت جایدر» پلدختر بعد از ۷ سال

پیشرفت ۴۵ درصدی ایستگاه پمپاژ آب «دشت جایدر» پلدختر بعد از ۷ سال

پیشرفت ۴۵ درصدی ایستگاه پمپاژ آب «دشت جایدر» پلدختر بعد از ۷ سال رئیس اداره منابع آب شهرستان پلدختر از پیشرفت ۴۵ درصدی ایستگاه پمپاژ آب دشت جایدر در این شهرستان بعد از گذشت هفت سال خبر داد. اکبر مهری با اشاره به اجرای ایستگاه پمپاژ «دشت جایدر» در شهرستان پلدختر اظهار داشت: برای تکمیل  […]