پیچ

خرم آباد – کوهدشت در پیچ کمبود اعتبارات؛ جاده‌ای که به مقصد نرسید

خرم آباد – کوهدشت در پیچ کمبود اعتبارات؛ جاده‌ای که به مقصد نرسید

خرم آباد – کوهدشت در پیچ کمبود اعتبارات؛ جاده‌ای که به مقصد نرسید مسیر پیچ‌درپیچ جاده خرم‌آباد – کوهدشت مسافرانش را به دلهره می‌اندازد، گویا زور هیچ اعتباری به تعریض این مسیر ۸۵کیلومتری نمی‌رسد تا همچنان حادثه در این جاده بیداد کند. وضعیت جاده خرم‌آباد – کوهدشت با عبور روزانه ۱۰ هزار خودرو باعث ایجاد […]