کارشناس

پيشگيري از بيماريهاي عفوني روده اي و وباي التور

پيشگيري از بيماريهاي عفوني روده اي و وباي التور

پيشگيري از بيماريهاي عفوني روده اي و وباي التور حمید مخیری کارشناس مبارزه با بیماریها ،مرکز بهداشت استان لرستان وبا يکي از بيماريهاي اسهالي است که گاهي به صورت حاد ظاهر مي شود وعامل آن ميکروب وبا است. علائم بيماري ناشي ازسمي است که توسط اين ميکروب در روده باريک افراد آلوده ترشح مي شود. […]

اختراع سیستم سادآپ  توسط کارشناس جوان شرکت آب وفاضلاب روستایی استان لرستان

اختراع سیستم سادآپ توسط کارشناس جوان شرکت آب وفاضلاب روستایی استان لرستان

 اختراع سیستم سادآپ توسط کارشناس جوان شرکت آب وفاضلاب روستایی استان لرستان خانم مهندس رضوان برمه زياركارشناس ارشد برق قدرت ، مديريت انرژي ازدانشگاه صنعتي اميركبير درخصوص اختراع خود  یعنی سیستم سادآپ( سیستم ارسال و دریافت اصلاعات حفاظتی و داده های تولیدی ایستگاه پمپاژومخازن آب برپایه مدیریت پدافند غیر عامل) گفت: اختراع سيستم هشدار دربرابرسرقت […]