گردشگری

خیز بلند لرستان برای توسعه گردشگری

خیز بلند لرستان برای توسعه گردشگری

شهرخرم آباد با جمعیتی بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر از دیرباز از مشکلات عدیده ای ازجمله بیکاری، تعطیلی کارخانه ها، نبودزیرساخت شهری مناسب و … رنج می برده است. یکی ازعمده ترین مشکلات این شهرنبود زیرساخت های اقامتی است که مرکز استان لرستان را درمقابل مهمانان بویژه توریست ها با مشکل مواجه می ساخت. با […]

12