یادداشت

دو یادداشت از دکتر محمد جعفر محمد زاده (۷۴۲)

دو یادداشت از دکتر محمد جعفر محمد زاده (۷۴۲)

دو یادداشت از دکتر محمد جعفر محمد زاده بامداد لرستان شماره ۷۴۲ (۱) بیت الغزل ۲۱ نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست ۱ـ این بیت گرچه به تنهایی واجد شرایط  انتخاب به عنوان بیت الغزل است، اما در واقع با بیت قبل و بعد خود موقوف […]

سیل که گناهی ندارد  ما آماده نیستیم

سیل که گناهی ندارد ما آماده نیستیم

سیل که گناهی ندارد  ما آماده نیستیم باز باران با ترانه  می زند بر بام خانه…. یادداشت مدیرمسئول ترانه باران زیباترین و دل انگیزترین ترانه طبیعت است بخصوص دربهاران که سبزی وطراوت وزیبایی را صدچندان می کند اما، اگرتبدیل به سیل نشود و سیلاب به راه نیفتد. اگر درخرم آباد ، آب داخل منازل مردم […]